Donateurs

Een van de manieren om Zang Edam te steunen is het kopen van een Donateurskaart. U kunt deze speciale toegangskaart kopen voor € 10,- extra per kaart. Daarmee draagt u ons een warm hart toe.

 

plattegrondUiteraard geven wij u daar ook iets voor terug!

U bent verzekerd van een uitstekende, gereserveerde plaats in het Donateursvak (zie plattegrond). Dus u hoeft niet meer heel vroeg te komen om een goede plaats te bemachtigen, wij garanderen u uitstekend zicht en geluid, terwijl u Zang Edam steunt! U kunt zowel bij de bekende verkooppunten als ook via www.zangedam.nl kiezen voor de Donateurskaarten.

 

Mocht u liever een (jaarlijkse) donatie doen zonder toegangskaart, dan blijft dat natuurlijk zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL50RABO0161390471 ten name van Zang Edam o.v.v. donatie. Met uw steun blijft Zang Edam in staat prachtige concerten uit te voeren!

 

Bij voorbaat dank, namens het bestuur van

Concertkoor Zang Edam