Informatie voor aspirant-koorleden

Wanneer repeteren we?

We repeteren op maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur, met een korte koffie/theepauze. Elke vier weken vooraf een half uur zangles per stemgroep. Van half oktober tot half mei repeteren we in de Lutherse Kerk, Voorhaven 135 in Edam. De overige maanden repeteren we in de Grote Kerk.

 

Hoe werkt het als je interesse Hebt om mee te zingen?

Je bent elke maandagavond van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Als je belangstelling hebt, doe je na een paar repetities een stemtest bij de dirigent. Je hoort dan direct of je geplaatst kunt worden en in welke stemgroep. In ieder geval krijg je advies over de verdere ontwikkeling van je stem. Dan volgt een proefperiode van zes weken waarin je nog kunt ervaren of het je bevalt.


Contributie

Zingen bij Zang Edam kost € 25,- per maand. Het wordt aan het begin van elk kwartaal per automatische incasso geïnd. Tijdens de proefperiode betaal je bij ons geen contributie!

 

Wat verwachten we van onze leden?

Behalve dat we thuis de muziek oefenen als voorbereiding op de repetities en deze repetities trouw bezoeken, zetten we er ook met z’n allen de schouders onder om het koor te laten floreren. Dit kan variëren van kleine klusjes tot een wat grotere inzet als lid van een van de commissies of het bestuur.

Maar we hopen vooral dat je met heel veel plezier bij ons zingt!

 

Hartelijke groet en graag “Tot Zings”,

Eva Leeuwenberg, namens het bestuur van Zang Edam

secretaris@zangedam.nl tel. 0299-372330

Projectleden welkom

Zang Edam is een koor waarbij de leden in principe voor langere tijd zingen, sommigen zelfs een half mensenleven lang. Dat is niet voor iedereen aantrekkelijk, maar wellicht zou je wel graag meedoen aan een bepaald concert, zonder je voor langere tijd te hoeven binden. Dan kan een projectlidmaatschap een goede optie zijn.

Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden aan verbonden.

  • De dirigent bepaalt of er aan een concert projectleden mee kunnen doen. Tevens beslist hij na een stemtest of je stem past bij Zang Edam.
  • Als je je partij voor de betreffende werken al kent, bezoek je minimaal de laatste 10 repetities voorafgaand aan de uitvoering.
  • Moet je je partij nog instuderen, dan stap je zo vroeg mogelijk in, uiterlijk bij de zesde repetitie.
  • De kosten voor een project zijn € 95,- voor 10 repetities, inclusief eventuele studiedagen, generale repetitie en concert.
  • Bezoek je meer dan 10 repetities, dan betaal je daarvoor de normale contributie á € 7,15 per keer.
  • Mocht je besluiten je projectlidmaatschap om te zetten in een vast lidmaatschap voor minimaal één jaar, dan wordt de projecttoeslag verrekend met de normale contributie.

Ieder concert is weer anders, neem dus voor actuele bijzonderheden contact op met de secretaris van Zang Edam.

secretaris@zangedam.nl - tel. 0299-372330