Informatie voor leden op proef

Wanneer repeteren we?

We repeteren op maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur, met een korte koffie/theepauze. Om de week vooraf een half uur zangles voor resp. sopranen/alten en tenoren/bassen. Van half oktober tot half mei repeteren we in de Lutherse Kerk, Voorhaven 135 in Edam. De overige maanden repeteren we in de Grote Kerk.

 

Hoe werkt het als je interesse Hebt om mee te zingen?

Je bent elke maandagavond van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Als je belangstelling hebt, doe je na een paar repetities een stemtest bij de dirigent. Je hoort dan direct of je geplaatst kunt worden en in welke stemgroep. In ieder geval krijg je advies over de verdere ontwikkeling van je stem. Dan volgt een proefperiode van zes weken waarin je nog kunt ervaren of het je bevalt.


Contributie

Zingen bij Zang Edam kost € 85,- per kwartaal (€ 28,33 per maand). Het wordt aan het begin van elk kwartaal per automatische incasso geïnd. Tijdens de proefperiode betaal je bij ons geen contributie!

 

Wat verwachten we van onze leden?

Behalve dat we thuis de muziek oefenen als voorbereiding op de repetities en deze repetities trouw bezoeken, zetten we er ook met z’n allen de schouders onder om het koor te laten floreren. Dit kan variëren van kleine klusjes tot een wat grotere inzet als lid van een van de commissies of het bestuur.

Maar we hopen vooral dat je met heel veel plezier bij ons zingt!

 

Hartelijke groet en graag “Tot Zings”,

Eva Leeuwenberg, namens het bestuur van Zang Edam

secretaris@zangedam.nl tel. 0299-372330

Projectdeelnemers welkom

Zang Edam is een koor waarbij de leden in principe voor langere tijd zingen, sommigen zelfs een half mensenleven lang. Dat is niet voor iedereen aantrekkelijk, maar wellicht zou je wel graag meedoen aan een bepaald concert, zonder je voor langere tijd te hoeven binden. Dan kan deelname op projectbasis een goede optie zijn.

Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden aan verbonden.

  • De dirigent bepaalt of er aan een concert projectdeelnemers mee kunnen doen. Tevens beslist hij na een stemtest of je stem past bij Zang Edam.
  • Als je je partij voor de betreffende werken al kent, bezoek je minimaal de laatste 10 repetities voorafgaand aan de uitvoering.
  • Moet je je partij nog instuderen, dan stap je zo vroeg mogelijk in, uiterlijk bij de zesde repetitie.
  • De kosten voor een project zijn € 125,- voor 10 repetities, inclusief eventuele studiedagen, generale repetitie en concert.
  • Bezoek je meer dan 10 repetities, dan betaal je daarvoor dezelfde bijdrage als vaste leden, namelijk € 8,50 per keer.
  • Mocht je besluiten je projectdeelname om te zetten in een vast lidmaatschap voor minimaal één jaar, dan wordt de projectbijdrage verrekend met de normale contributie.
  • Wij zien het deelnemen aan een project als een intensieve manier om kennis te maken  met Zang Edam. Daarna kan de deelnemer een gefundeerd besluit nemen over een vast  lidmaatschap. Zang Edam is niet alleen een groep van mensen die graag zingen, maar ook een vereniging. Om een vereniging levend te houden moet die gedragen worden door actieve leden en leden die een verbinding voelen met de vereniging. Om die reden vragen wij projectdeelnemers ná een project om te besluiten vast lid te worden. Het is niet mogelijk om daarna opnieuw als projectdeelnemer mee te zingen.

Ieder concert is weer anders, neem dus voor actuele bijzonderheden contact op met de secretaris van Zang Edam.

secretaris@zangedam.nl - tel. 0299-372330